CZASOWNIKI NIEREGULARNE PO ANGIELSKU
Zakuć, zdać, zapomnieć.... nieeee - nie zapominać !
Używa się ich bardzo często i wszystkie formy trzeba znać na pamięć.
Żadnych reguł nie ma !

Język angielski posiada bardzo wiele czasowników nieregularnych. Poniżej przytaczamy najważniejsze czasowniki niererularne, których znajomość jest obowiązkowa do posługiwania się angielskim.

Forma podstawowa

Past simple

Past participle

Tłumaczenie

arise

arose

arisen

powstawać, pojawiać się

eat

ate

eaten

jeść

awake

awoke

awoken

budzić się

bid

bade

bidden

kazać, rozkazać komuś

become

became

become

zostawać

befall

befell

befallen

przytrafić się, zdarzać się

begin

began

begun

zaczynać sić, rozpocząć

beget

begot

begotten

zrodzić, spowodować, wywołać

behold

beheld

beheld

ujrzeć, zobaczyć, spostrzec

bend

bent

bent

pochylić się

beset

beset

beset

dręczyć, prześladować, napastować, oblegać, osaczać

bet

bet(betted)

bet(betted)

zakładać się, postawić na coś

bid (II)

bid

bid

licytować, zaoferować cenę

bite

bit

bitten

gryźć, kąsać, przygryzać, nadgryzać, odgryzać

bleed

bled

bled

krwawić, ulatniać się (o gazie)

blow

blew

blown

dmuchać, dąć, wiać, wysiąkać nos, rozkwitać

bear

bore

borne

znosić

buy

bought

bought

kupować, nabywać

bind

bound

bound

przywiązywać, związywać, uwiązywać

breed

bred

bred

hodować

break

broke

broken

tłuc, łamać, pogruchotać, zepsuć się

bring

brought

brought

przynosić, przywozić, przyprowadzać, sprowadzać, nanieść, zmusić się

build

built

built

budować

burn

burnt

butnt

palić, parzyć, podpalać, spalać się

burst

burst

burst

rozrywać, rozsadzać, pękać, wybuchać

come

came

come

przychodzić, przyjeżdżać, przybywać, nadciągać

cast

cast

cast

rzucać, ciskać, obsadzać, obsadzić

catch

caught

caught

łapać, złapać, chwycić, złowić

choose

chose

chosen

wybierać, typować

cling

clung

clung

przylgnąć, przywierać, trzymać się kurczowo

cost

cost

cost

kosztować

creep

crept

crept

skradać się, czołgać się, pełzać, cierpnąć (o skórze)

cut

cut

cut

kroić, ciąć

deal

dealt

dealt

rozdzielać, dotyczyć, traktować

drive

drove

driven

kierować

dig

dug

dug

kopać, poszukiwać

dwell

dwelt

dwelt

mieszkać

feed

fed

fed

karmić, żywić

fall

fell

fallen

upaść, spadać

feel

felt

felt

czuć

fit

fit

fit

pasować

flee

fled

fled

uciekać, zbiec

fly

flew

flown

latać

fling

flung

flung

ciskać, rzucać

forbid

forbade

forbidden

zakazać

forecast

forecast

forecast

zapowiadać, przepowiadać

forgive

forgave

forgiven

wybaczać

forget

forgot

forgotten

zapominać, zapomnieć

forsake

forsook

forsaken

porzucać

fight

fought

fought

walczyć

find

found

found

znaleźć

freeze

froze

frozen

zamarzać, mrozić

give

gave

given

dawać

get

got

got (US gotten)

dostać

grow

grew

grown

rosnąć

grind

ground

ground

mleć, kruszyć

have

had

had

mieć

hear

heard

heard

słyszeć

hold

held

held

trzymać

hew

hewed

hewn

rąbać

hide

hid

hidden

schować, skrywać

hit

hit

hit

uderzyć, uderzać

hang

hung

hung

powiesić

hurt

hurt

hurt

ranić

keep

kept

kept

trzymać, zachować

kneel

knelt

knelt

klęczeć

know

knew

known

wiedzieć

knit

knit

knit

robić na drutach

lay

laid

laid

kłaść

lie

lay

lain

leżeć

lean

leant

leant

pochylać się

leap

leapt

leapt

skakać

learn

learnt

learnt

uczyć się

lead

led

led

prowadzić

leave

left

left

zostawiać, wychodzić

lend

lent

lent

pożyczać

let

let

let

pozwolić

light

lit

lit

oświetlać, zapalać

lose

lost

lost

gubić

make

made

made

robić

mean

meant

meant

znaczyć, oznaczać

meet

met

met

spotkać

mistake

mistook

mistaken

pomylić

mow

mowed

mown

kosić

pay

paid

paid

płacić

plead

pled (US)

pled (US)

błagać

prove

proved

proved/proven (US)

udowadniać, wykazać

put

put

put

kłaść

quit

quit

quit

zrezygnować

run

ran

run

biec

ring

rang

rung

dzwonić

read

read

read

czytać

rend

rent

rent

drzeć

rid

rid

rid

oczyścić, pozbyć się

ride

rode

ridden

jeździć (np. konno)

rise

rose

risen

rosnąć, wzrastać

sing

sang

sung

śpiewać

sink

sank

sunk

tonąć

sit

sat

sat

siadać, siedzieć

see

saw

seen

widzieć

saw

sawed

sawn

piłować

send

sent

sent

wysyłać

set

set

set

nastawić

sew

sewed

sewn

szyć

shed

shed

shed

zrzucać z siebie, pozbywać się, tracić (np. włosy)

shoe

shod

shod

obuć

shine

shone

shone

świecić, pobłyskiwać, lśnić

shake

shook

shaken

trząść

shear

shore

shorn

strzyc

shoot

shot

shot

strzelać

show

showed

shown

pokazywać

shrink

shrank

shrunk

kurczyć się

shut

shut

shut

zamykać

sleep

slept

slept

spać

slay

slew

slain

zabijać, powalać

slide

slid

slid

ślizgać się

slit

slit

slit

rozcinać

sling

slung

slung

podwiesić

smell

smelt

smelt

pachnieć

sell

sold

sold

sprzedawać

seek

sought

sought

szukać

sow

sowed

sown

siać, wysiewać

spit

spat

spat

pluć

speed

sped

sped

spieszyć się, pędzić

spell

spelt

spelt

przeliterować

spend

spent

spent

spędzać, wydawać

spill

spilt

spilt

rozlewać

split

split

split

dzielić, rozdzielać, rozszczepiać

spoil

spoilt

spoilt

psuć

speak

spoke

spoken

mówić

spring

sprang

sprung

skakać

spread

spread

spread

rozkładać, rozpościerać, rozciągać, rozpowszechniać

spin

spun

spun

prząść, wirować, obracać się

stink

stank

stunk

śmierdzieć, cuchnąć

steal

stole

stolen

kraść

stand

stood

stood

stać

strew

strewed

strewn

porozrzucać

stride

strode

stridden

przekraczać, kroczyć

strive

strove

striven

usiłować, dążyć do czegoś

strike

struck

struck

uderzać

string

strung

strung

naciągać

stick

stuck

stuck

wtykać, przyklejać

sting

stung

stung

kłuć, użądlić

swim

swam

swum

pływać

swell

swelled

swollen

napuchnąć, nabrzmiewać

sweep

swept

swept

zamiatać

swear

swore

sworn

kląć, przeklinać

swing

swung

swung

kołysać się, machać czymś

teach

taught

taught

nauczać

think

thought

thought

myśleć

throw

threw

thrown

rzucać

thrive

throve

thriven

dobrze się rozwijać

thrust

thrust

thrust

dźgać, wbić

tell

told

told

opowiadać

take

took

taken

brać

tear

tore

torn

rwać, drzeć

tread

trod

trodden

deptać, stąpać

be

was(were)

been

być

go

went

gone

iść

wet

wet

wet

zwilżać

wake

woke

woken

budzić się

win

won

won

wygrać

wear

wore

worn

nosić, mieć na sobie

wind

wound

wound

nawijać, obwijać, zwijać

weave

wove

woven

tkać, wplatać

write

wrote

written

pisać

wring

wrung

wrung

wykręcać, wyciskać